Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Aktiviteter

Årsmöte

Alla medlemmar hälsas Välkommen på Årsmöte den 19/3-22 kl 11.00.
Anmälan om deltagande meddelas till Ingrid Jonsson via tfn 073-0401138 eller Mail ingrid.jonsson355@gmail.com

Anmäl senast 15/3

SJUKVÅRDSPARTIET BOLLNÄS
Sävsbergsvägen 19
821 30 BOLLNÄS
Telefon: 076-833 78 30
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 802431-3770